باهم برای ایران

با توجه به شرایط پیش آمده تصمیم گرفتیم به عنوان مسئولیت اجتماعی درکنار کسب و کار ها باشیم و تا جایی که توان داریم به رشد و بقا آنها کمک کنیم. 

خدمات سئو

15 درصد تخفیف

سئو برنزی

3,000,000 تومان
2,550,000 تومان

سئو نقره ای

5,000,000 تومان
4,250,000 تومان

سئو طلایی

10,000,000 تومان
8,500,000 تومان

خدمات طراحی سایت

50 درصد تخفیف

سایت شخصی یا شرکتی

4,000,000 تومان
2,000,000 تومان

سایت فروشگاهی برنزی

6,000,000 تومان
3,000,000 تومان

سایت فروشگاهی طلایی

12,000,000 تومان
6,000,000 تومان

هاست لینوکس

20 درصد تخفیف

هاست استارتاپ

ماهانه 30 هزار تومان
ماهانه 24 هزار تومان

هاست برنزه

ماهانه 40 هزار تومان
ماهانه 32 هزار تومان

هاست نقره ای

ماهانه 50 هزار تومان
ماهانه 40 هزار تومان

هاست طلایی

ماهانه 120هزار تومان
ماهانه 96 هزار تومان

سایر خدمات تیم پرانتز

10 درصد تخفیف

خدمات دیجیتال مارکتینگ

فرم درخواست خدمات حمایتی