آدرس :

تهران- طرشت شمالی- بلوار شهید تیموری- پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف پلاک ۱۸۰- طبقه اول بلوک سمت راست – تیم پرانتز

ایمیل :

parantez.team@gmail.com

تماس :

۰۹۳۰۹۰۴۸۹۹۵